ANTALYA ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ “Vermicompost”

Organik atıklarla beslenmiş kırmızı Kaliforniya solucanının dışkısından elde edilen oldukça verimli bir gübre çeşididir. Bu sayede güvenli, doğal ve ekolojik ürünler elde edilmesini sağlar.Toprağı organik madde bakımında zenginleştirip canlandırır, toprağın fiziksel yapısını güçlendirir ve bitkinin besin değerinin artmasını sağlayarak rengini ve lezzetini olumlu yönde değiştirir.Sürekli olarak katı Solucan gübresi kullanılan alanlarda sürdürülebilir tarımın devamlılığı sağlanır, toprağın verimliliği artırılır, mahsul verimini hızlandırılır ve yaklaşık %40’a kadar ürün artışı sağlanır.Topraktaki suyu tutabilme özelliğiyle yaklaşık %30 su tasarrufu sağlar ve bu sayede erozyon riskini büyük ölçüde azaltır.Katı solucan gübresi bitkinin daha çok besin emmesini ve tutmasını sağladığı gibi arazinin de su kapasitesini yüksek seviyelerde tutar. Aynı zamanda hava şartları ve nem oranındaki değişiklikleri minimuma indirger.Seralardaki metan ve nitrik oksit gibi zararlı gazların emisyonunu en aza indirger.